Категории

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

24 Август 2017 | 15:57

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-0008
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 21.12.2016 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:00 ЧАСА НА 22.12.2016 Г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация : БИСТРА ПАВЛОВА /ТЕЛ.072068229

Обявление
Обявление 29 Ноември 2016 | 13:36ч. Свали
Решение
Решение за откриване 29 Ноември 2016 | 13:35ч. Свали
Решенията 30 Декември 2016 | 13:08ч. Свали