Категории

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

23 Март 2020 | 14:08

ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

ДО 17:00 ЧАСА на 02.04.2020г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 03.04.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Таня Петкова

 

Отговорни лица за подаване на информация: Ивайло Иванов / тел: 0720 68261

Документация
Документация за участие 23 Март 2020 | 14:12ч. Свали
Обява
ОБЯВА 23 Март 2020 | 14:09ч. Свали
Технически проекти
Проект 23 Март 2020 | 14:13ч. Свали
Договори
Договор 02 Юни 2020 | 15:36ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 11 Май 2020 | 13:44ч. Свали