Категории

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

12 Март 2020 | 15:04

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

 

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

до 17:00 часа на 23.03.2020 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 24.03.2020 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 Лице за приемане на оферти: Таня Петкова

 Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

 

 

Документация
Документация 12 Март 2020 | 15:16ч. Свали
Обява
ОБЯВА 12 Март 2020 | 15:15ч. Свали
Договори
Договор 01 Юни 2020 | 13:51ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 31 Март 2020 | 14:30ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 12 Март 2020 | 15:18ч. Свали
Съобщение удължаване срока 23 Март 2020 | 15:56ч. Свали