Категории

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

11 Март 2020 | 13:36

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 73, АЛ. 1  ОТ ЗОП, ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

 

 ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 13.04.2020 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на14.04.2020 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Таня Петкова

 

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документация 11 Март 2020 | 13:37ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 11 Март 2020 | 13:36ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 11 Март 2020 | 13:37ч. Свали
РЕШЕНИЕ 27 Април 2020 | 16:24ч. Свали
Договори
Договор 19 Юни 2020 | 14:02ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 27 Април 2020 | 16:23ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 27 Април 2020 | 16:24ч. Свали