Категории

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИН

18 Февруари 2020 | 14:43

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:


ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ“№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   

КРАЕН СРОК  за подаване на оферти    ДО 17:00 ЧАСА на 28.02.2020 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 02.03.2020 г.Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Таня Петкова

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документация 18 Февруари 2020 | 14:44ч. Свали
Обява
ОБЯВА 18 Февруари 2020 | 14:44ч. Свали
Протоколи
Протокол 10 Март 2020 | 13:52ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 18 Февруари 2020 | 14:45ч. Свали
Съобщение удължаване срока 28 Февруари 2020 | 15:49ч. Свали
Съобщение за прекратяване на възлагане 10 Март 2020 | 13:53ч. Свали