Категории

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2019-2020 година

25 Септември 2019 | 14:03

 

ПРЕДМЕТ:

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2019-2020 година” с две обособени позиции:

           Обособена позиция № 1 – „ Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица.”

Обособена позиция № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места на Община Етрополе.”

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 00099-2019-0012

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 15.10.2019 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 16.10.2019 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документация 25 Септември 2019 | 14:35ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 25 Септември 2019 | 14:34ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 25 Септември 2019 | 14:33ч. Свали
РЕШЕНИЕ 22 Октомври 2019 | 10:44ч. Свали
Договори
Договор 1 15 Ноември 2019 | 11:05ч. Свали
Договор 2 15 Ноември 2019 | 11:06ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 22 Октомври 2019 | 10:45ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 22 Октомври 2019 | 10:45ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 25 Септември 2019 | 14:44ч. Свали
Съобщение отваряне цени 16 Октомври 2019 | 17:46ч. Свали
Доклад-протокол 22 Октомври 2019 | 10:45ч. Свали