Категории

Корекция на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци

27 Август 2019 | 14:10

 

ПРЕДМЕТ: „Корекция  на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Корекция коритото на р. Ябланица – участък: от о.т. 434 /срещу „Попов дол“/ до 2,3 м. преди ПРОФИЛ 35 (по течението на реката)“; Обособена позиция 2: „Корекция коритото на р. Ябланица – участък: от 2,3 м. преди ПРОФИЛ 35 до 3,5 м. след ПРОФИЛ 30 (по течението на реката)“; Обособена позиция 3: „Корекция коритото на р. Малък Искър – изграждане на брегоукрепващо съоръжение, с дължина – 69 м., височина – 3.40 м.“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

  00099-2019-0010

 

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 16.09.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 17.09.2019г.

 

 Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация за участие 27 Август 2019 | 14:37ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 27 Август 2019 | 14:26ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 27 Август 2019 | 14:23ч. Свали
РЕШЕНИЕ 10 Октомври 2019 | 15:11ч. Свали
Технически проекти
Проекти - част 1 27 Август 2019 | 14:38ч. Свали
Проекти - част 2 27 Август 2019 | 14:39ч. Свали
Договори
Договор Обособена позиция 1 31 Октомври 2019 | 13:01ч. Свали
Договор Обособена позиция 2 31 Октомври 2019 | 13:02ч. Свали
Договор Обособена позиция 3 31 Октомври 2019 | 13:03ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 10 Октомври 2019 | 15:12ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 10 Октомври 2019 | 15:13ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 10 Октомври 2019 | 15:15ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 27 Август 2019 | 14:48ч. Свали
Съобщение - отваряне на цени 03 Октомври 2019 | 13:45ч. Свали
Доклад-протокол 10 Октомври 2019 | 15:15ч. Свали