Категории

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България

21 Август 2019 | 13:43

 

ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

9091648

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 02.09.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 03.09.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов, тел: 0720 68204

Документация
Документация 21 Август 2019 | 13:48ч. Свали
Обява
О Б Я В А 21 Август 2019 | 13:44ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 05 Септември 2019 | 13:57ч. Свали
Файлове за преглед
Проект 21 Август 2019 | 13:45ч. Свали