Категории

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително–монтажни работи по проект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе

01 Август 2019 | 13:03

 

 

ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително–монтажни работи по проект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

 

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 21.08.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

14:00 ЧАСА на 22.08.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация за участие 01 Август 2019 | 14:06ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 01 Август 2019 | 14:06ч. Свали
Решение
Решение 01 Август 2019 | 14:05ч. Свали
РЕШЕНИЕ 13 Януари 2020 | 15:13ч. Свали
Договори
Договор 20 Февруари 2020 | 15:44ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 03 Декември 2019 | 14:35ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 03 Декември 2019 | 14:36ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 13 Януари 2020 | 15:14ч. Свали
ПРОТОКОЛ 4 13 Януари 2020 | 15:15ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 01 Август 2019 | 15:49ч. Свали
Съобщение - отваряне на цени 07 Януари 2020 | 13:23ч. Свали
Доклад-протокол 13 Януари 2020 | 15:15ч. Свали