Категории

Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе

24 Август 2017 | 08:00

Предмет: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-0005
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 25.09.2017 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:30 ЧАСА НА 26.09.2017 Г.

 
Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документациите за участие в процедурите 21 Август 2017 | 00:00ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 21 Август 2017 | 11:38ч. Свали
Решение
Решение 21 Август 2017 | 11:38ч. Свали
Договори
ДОГОВОР 05 Февруари 2018 | 11:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 23 Януари 2018 | 16:00ч. Свали
ПРОТОКОЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Януари 2018 | 16:14ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 23 Януари 2018 | 16:15ч. Свали
Файлове за преглед
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16 Януари 2018 | 15:50ч. Свали
РЕШЕНИЕ 23 Януари 2018 | 16:15ч. Свали
ДОКЛАД 23 Януари 2018 | 16:16ч. Свали