Категории

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе

01 Август 2019 | 12:56

 

 

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

 

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 21.08.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 22.08.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация за участие 01 Август 2019 | 13:59ч. Свали
Обявление
Обявление 01 Август 2019 | 13:57ч. Свали
Решение
Решение 01 Август 2019 | 13:58ч. Свали
РЕШЕНИЕ 17 Октомври 2019 | 13:14ч. Свали
Технически проекти
Работен проект 01 Август 2019 | 13:59ч. Свали
Договори
Договор 02 Декември 2019 | 15:21ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 25 Септември 2019 | 11:04ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 17 Октомври 2019 | 13:15ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 17 Октомври 2019 | 13:15ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 01 Август 2019 | 15:48ч. Свали
Съобщение - отваряне на цени 09 Октомври 2019 | 14:39ч. Свали
Доклад-протокол 17 Октомври 2019 | 13:16ч. Свали