Категории

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе

10 Юли 2019 | 13:28

 

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

00099-2019-0006

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 30.07.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 31.07.2019г.

 Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 10 Юли 2019 | 14:31ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 10 Юли 2019 | 14:30ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 10 Юли 2019 | 14:30ч. Свали
РЕШЕНИЕ 25 Октомври 2019 | 11:25ч. Свали
Технически проекти
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 10 Юли 2019 | 14:31ч. Свали
Договори
Договор 02 Декември 2019 | 15:23ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 26 Септември 2019 | 13:33ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 25 Октомври 2019 | 11:25ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 25 Октомври 2019 | 11:26ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 10 Юли 2019 | 15:29ч. Свали
Съобщение - отваряне на цени 21 Октомври 2019 | 13:04ч. Свали
Доклад-протокол 25 Октомври 2019 | 11:26ч. Свали