Категории

Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе

24 Юни 2019 | 13:50

 

ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 


00099-2019-0005

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 15.07.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 16.07.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 24 Юни 2019 | 14:52ч. Свали
Договор 12 Май 2020 | 08:21ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 24 Юни 2019 | 14:50ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 24 Юни 2019 | 14:51ч. Свали
РЕШЕНИЕ 05 Август 2019 | 16:30ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 05 Август 2019 | 16:32ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 05 Август 2019 | 16:32ч. Свали
Файлове за преглед
РАБОТЕН ПРОЕКТ-1 24 Юни 2019 | 14:53ч. Свали
РАБОТЕН ПРОЕКТ-2 24 Юни 2019 | 14:56ч. Свали
РАБОТЕН ПРОЕКТ-4 24 Юни 2019 | 14:58ч. Свали
РАБОТЕН ПРОЕКТ-3 24 Юни 2019 | 14:58ч. Свали
ЕДОП 24 Юни 2019 | 15:27ч. Свали
Съобщение за отваряне на ценови предложения 29 Юли 2019 | 11:40ч. Свали
Доклад - протокол 05 Август 2019 | 16:31ч. Свали
Допълнително споразумение № 1 14 Март 2023 | 10:06ч. Свали