Категории

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ „ОСНОВНИ РЕМОНТИ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ”

10 Юни 2019 | 14:45

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ „ОСНОВНИ РЕМОНТИ  /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/  НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ”:


Подобект 1: „ Рехабилитация на ул.“Поповец“ от бул.“М.Искър“ до бул.“Руски“ ( км 0+000 до км 0+042.52) по съществуващо положение
Подобект 2: „ Рехабилитация на ул.“Китка“ от ул.“Здравец“ до ул. „Прогон“( км 0+000 до км 0+286.12) по съществуващо положение
Подобект 3:  „ Рехабилитация на ул.“Йорданка Николова“ от ул.“Христо Ботев“ до бул. „Кърчищница“ ( км 0+000 до км 0+647.42) по съществуващо положение

Решение
РЕШЕНИЕ 20 Юни 2019 | 16:06ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 20 Юни 2019 | 16:07ч. Свали
Файлове за преглед
ПОКАНА 10 Юни 2019 | 14:46ч. Свали
ПРИЛОЖЕНИЯ 10 Юни 2019 | 14:47ч. Свали