Категории

Пазарна консултация - Проучване и проектиране на корекция на коритото на река “Ябланица”

27 Май 2019 | 14:45

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на община Етрополе пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за получаване на безвъзмездна финансова помощ за обект: „Проучване и проектиране на корекция на коритото на река “Ябланица” – гр. Етрополе в определени участъци” -  I-ви участък: от о.т. 434 /срещу “Попов дол”/ до о.т. 424 /ул. “Млада Гвардия”/ - I.1 -  L=47,50 м - участък: от о.т. 434 /срещу “Попов дол”/ до 2,3 м преди ПРОФИЛ 35 (по течението на реката).

Файлове за преглед
ПОКАНА 27 Май 2019 | 14:45ч. Свали
ПРИЛОЖЕНИЯ 27 Май 2019 | 14:46ч. Свали