Категории

Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, гр. Етрополе

01 Април 2019 | 13:15

 

ПРЕДМЕТ: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, гр. Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

 

 

00099-2019-0003

 

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 22.04.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 23.04.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 01 Април 2019 | 15:18ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 01 Април 2019 | 15:16ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 01 Април 2019 | 15:17ч. Свали
РЕШЕНИЕ 29 Май 2019 | 14:23ч. Свали
Технически проекти
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 01 Април 2019 | 15:21ч. Свали
Договори
ДОГОВОР 02 Юли 2019 | 13:34ч. Свали
Протоколи
П Р О Т О К О Л 08 Май 2019 | 11:00ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 29 Май 2019 | 14:24ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 29 Май 2019 | 14:24ч. Свали
Доклад-протокол 29 Май 2019 | 14:25ч. Свали
Файлове за преглед
ЕЕДОП 01 Април 2019 | 15:25ч. Свали
РАЗЯСНЕНИЕ 1 18 Април 2019 | 11:09ч. Свали
РАЗЯСНЕНИЕ 2 18 Април 2019 | 11:10ч. Свали
Съобщение отваряне цени 21 Май 2019 | 15:31ч. Свали