Категории

„Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе

07 Март 2019 | 13:30

 

ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

  00099-2019-0002

 

КРАЕН СРОК

 

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 27.03.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 28.03.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 07 Март 2019 | 16:39ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 07 Март 2019 | 16:37ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 07 Март 2019 | 16:38ч. Свали
РЕШЕНИЕ 14 Май 2019 | 10:37ч. Свали
Договори
ДОГОВОР 18 Юни 2019 | 10:06ч. Свали
Протоколи
П Р О Т О К О Л 1 14 Май 2019 | 10:38ч. Свали
П Р О Т О К О Л 2 14 Май 2019 | 10:38ч. Свали
Доклад-протокол 14 Май 2019 | 10:39ч. Свали
Файлове за преглед
КСС 07 Март 2019 | 16:40ч. Свали
РАБОТЕН ПРОЕКТ 07 Март 2019 | 16:41ч. Свали
ЕДОП 07 Март 2019 | 16:52ч. Свали
Съобщение отваряне цени 07 Май 2019 | 16:02ч. Свали