Категории

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

30 Октомври 2018 | 14:04

ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“.


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2018-0007КРАЕН СРОК за подаване на оферти   ДО 17:00 ЧАСА на 21.11.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 22.11.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация:Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документация 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
РЕШЕНИЕ 19 Декември 2018 | 09:25ч. Свали
Договори
Договор 23 Януари 2019 | 09:21ч. Свали
Протоколи
Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 19 Декември 2018 | 09:26ч. Свали
ПРОТОКОЛ 1 19 Декември 2018 | 09:27ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 19 Декември 2018 | 09:28ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 04 Декември 2018 | 15:43ч. Свали