Категории

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2018-2019 година” с две обособени позиции

17 Октомври 2018 | 14:09

ПРЕДМЕТ:  “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2018-2019 година” с две обособени позиции:
    Обособена позиция № 1 – „ Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица.”
    Обособена позиция № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места на Община Етрополе.”№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   00099-2018-0006КРАЕН СРОК
за подаване на оферти    ДО 17:00 ЧАСА на 07.11.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 08.11.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация:Бистра Павлова / тел: 0720 68229


 

Документация
Документация 17 Октомври 2018 | 14:04ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 17 Октомври 2018 | 14:00ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 17 Октомври 2018 | 14:02ч. Свали
РЕШЕНИЕ 19 Ноември 2018 | 16:24ч. Свали
Договори
Договор 1 14 Декември 2018 | 13:30ч. Свали
Договор 2 14 Декември 2018 | 13:32ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 09 Ноември 2018 | 15:03ч. Свали
ПРОТОКОЛ 19 Ноември 2018 | 16:20ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 19 Ноември 2018 | 16:21ч. Свали
ПРОТОКОЛ 3 19 Ноември 2018 | 16:23ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 17 Октомври 2018 | 14:13ч. Свали
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 14 Ноември 2018 | 14:48ч. Свали