Категории

Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе

08 Октомври 2018 | 14:16

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе“

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   
КРАЕН СРОК

за подаване на оферти     ДО 17:00 ЧАСА на 23.10.2018г.


ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ           10:00 ЧАСА на 24.10.2018г.


Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 08 Октомври 2018 | 14:00ч. Свали
Обява
ОБЯВА 08 Октомври 2018 | 14:01ч. Свали
Договори
Договор 19 Ноември 2018 | 10:13ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 00 0000 | 00:00ч. Свали