Категории

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

30 Юли 2018 | 13:46

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:


ПРЕДМЕТ: „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе”№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   

КРАЕН СРОК  за подаване на оферти    ДО 17:00 ЧАСА на 14.08.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 15.08.2018 г.Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 30 Юли 2018 | 13:00ч. Свали
Обява
О Б Я В А 30 Юли 2018 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор 02 Октомври 2018 | 13:30ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 29 Август 2018 | 16:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 14 Август 2018 | 16:00ч. Свали