Категории

Доставка на нови автомобили по две обособени позиции

24 Април 2018 | 13:18

 ПРЕДМЕТ:„Доставка на нови автомобили по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на нов автомобил с повишена проходимост 4x4“
Обособена позиция № 2 „Доставка на нов лековарен автомобил “

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 02.05.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 03.05.2018 г.

 Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

 

 

Документация
Документация 24 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Обява
ОБЯВА 24 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор Об.поз.1 09 Юли 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 09 Юли 2018 | 16:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 22 Май 2018 | 16:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 02 Май 2018 | 15:00ч. Свали