Категории

„Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“ при пресичането и с ул. „Млада Гвардия

22 Март 2018 | 13:56

 

ПРЕДМЕТ:  „Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“ при пресичането и с ул. „Млада Гвардия“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 30.03.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 02.04.2018 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

 

Документация
Документация 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
РЕШЕНИЕ 13 Април 2018 | 18:00ч. Свали
Технически проекти
Техническа документация1 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Техническа документация2 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор 29 Май 2018 | 09:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 13 Април 2018 | 18:00ч. Свали
Файлове за преглед
ПОКАНА 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
ДОКЛАД 13 Април 2018 | 18:00ч. Свали