Категории

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване

22 Март 2018 | 13:43

 

ПРЕДМЕТ:  “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване”.

 

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

ДО 17:00 ЧАСА на 27.04.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 30.04.2018 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Обявление
Обявление 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали
Решение за изменение 03 Април 2018 | 15:30ч. Свали
РЕШЕНИЕ 17 Май 2018 | 11:00ч. Свали
Договори
Договор 19 Юни 2018 | 11:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 17 Май 2018 | 11:00ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 17 Май 2018 | 11:00ч. Свали
Файлове за преглед
Указание за попълване на еЕЕДОП 20 Април 2018 | 13:00ч. Свали
ESPD 20 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Собщение отваряне ценови предложения 30 Април 2018 | 16:00ч. Свали
ДОКЛАД 17 Май 2018 | 11:00ч. Свали