Категории

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци

15 Март 2018 | 14:10

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

 

 

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Месо, риба и месни продукти

Обособена позиция № 2Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 4 Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти

Обособена позиция № 5 Пакетирани стоки и подправки

Обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия“

  

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

                              9073875

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 22.03.2018 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 23.03.2018 г.

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68204

Документация
Документация 15 Март 2018 | 14:00ч. Свали
Обява
ОБЯВА 15 Март 2018 | 14:00ч. Свали
Договори
Договор Об.поз.1 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.3 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.4 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.5 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Договор Об.поз.6 26 Април 2018 | 16:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 05 Април 2018 | 08:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение удължаване срока 22 Март 2018 | 13:00ч. Свали