Категории

Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитацията на ПСПВ – гр. Етрополе

13 Февруари 2018 | 15:30

 ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитацията на ПСПВ – гр. Етрополе”
 


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    

КРАЕН СРОК за подаване на оферти   ДО 17:00 ЧАСА на 07.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 08.03.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

 

 

Документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ 13 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 13 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 13 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
РЕШЕНИЕ 25 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Решение за прекратяване 19 Юни 2019 | 11:45ч. Свали
Протоколи
Протокол № 1 22 Март 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол № 2 25 Април 2018 | 15:00ч. Свали
Протокол № 3 25 Април 2018 | 15:00ч. Свали