Категории

Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на град Етрополе

08 Февруари 2018 | 15:33

ПРЕДМЕТ: “Основен ремонт и реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на град Етрополе“


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    

КРАЕН СРОК за подаване на оферти  ДО 17:00 ЧАСА на 09.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 12.03.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ 08 Февруари 2018 | 15:20ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 08 Февруари 2018 | 15:20ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 08 Февруари 2018 | 15:20ч. Свали
РЕШЕНИЕ 11 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор 29 Май 2018 | 09:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 11 Април 2018 | 13:00ч. Свали
ПРОТОКОЛ 2 11 Април 2018 | 13:00ч. Свали
Файлове за преглед
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 28 Март 2018 | 17:30ч. Свали
ДОКЛАД 11 Април 2018 | 13:00ч. Свали