Категории

Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“ при пресичането и с ул. „Млада Гвардия

04 Декември 2017 | 13:32

ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция на пътен мост над р. „Ябланица“
при пресичането и с ул. „Млада Гвардия“№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   

КРАЕН СРОК  за подаване на оферти  ДО 17:00 ЧАСА на 03.01.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 04.01.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ 04 Декември 2017 | 13:02ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 04 Декември 2017 | 13:01ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 04 Декември 2017 | 13:00ч. Свали
РЕШЕНИЕ 22 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
Отговори на въпроси
Разяснение по условията на обществената поръчка 15 Декември 2017 | 15:16ч. Свали
Технически проекти
Техническа документация1 04 Декември 2017 | 13:05ч. Свали
Техническа документация2 04 Декември 2017 | 13:06ч. Свали
Протоколи
Протокол № 1 05 Февруари 2018 | 11:00ч. Свали
Протокол № 2 22 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
Доклад-протокол 22 Февруари 2018 | 15:00ч. Свали
Файлове за преглед
Разяснения 22 Декември 2017 | 13:00ч. Свали