Категории

Съветници

Общински съветници мандат 2023-2027 г.

  

ПП ГЕРБ

          1.

ВЕНЕТА РАДОСЛАВОВА ГЕРГОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          2.

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ИВАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „ПРАВОТО)

          1.

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          2.

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          3.

ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА ЦАНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          4.

ЦВЕТОЛЮБ ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          5.

БОРЯНА ЦЕНОВА КЕРЕМИДСКА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          6.

ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДАКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          7.

ЕВГЕНИ СВЕТОСЛАВОВ ИЛИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

          8.

ТОДОР ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

МК „КОАЛИЦИЯ ЛЕВИЦАТА (ПП „ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“)

     1.

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

     2.

МИЛА КОСТАДИНОВА МАНЧЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

     3.

КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

4.

ЯНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

      5.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

     6. 

 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК