Категории

Съветници

РЕГИСТЪР на групите на общинските съветници, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 година

 

МК”ВМРО-Българско национално движение (БАСТА)”

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ ръководител на групата

ЯНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ВЛАДИМИР МИЛЧОВ КИТОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ

МИЛА КОСТАДИНОВА МАНЧЕВА

ВАСИЛ СТОЕВ ВАСИЛЕВ

КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА САВОВА-ДИМИТРОВА

БСП за България

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ – ръководител на групата

ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ

БОРЯНА ЦЕНОВА КЕРЕМИДСКА

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

НАДЯ НИКОЛОВА ПАВЛОВА

ПП ГЕРБ

ВЕНЕТА РАДОСЛАВОВА ГЕРГОВА – ръководител на групата

МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

ЛИНКО ИВАНОВ ЛИЛОВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ ИВАНОВ