Категории

Комисии

                                 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

                                                    Мандат 2019-2023


                       Състав на постоянните комисии на Общинския съвет

 

1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси:

Председател: Пламен Патев

и членове: 

1. Ивайло Георгиев

2. Венета Гергова

3. Боряна Керемидска

4. Линко Лилов


 
2. Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми:

Председател: Венета Гергова
 и членове: 

1. Кристина Савова -Димитрова

2. Васил Василев

3. Владимир Александров

4. Мила Манчева


 
3. Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите:

Председател: Владимир Китов
и членове:


1. Николай Иванов

2. Надя Павлова

3. Лъчезар Лазаров

4. Янка Цветкова
 

4. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи:

Председател: Ивайло Георгиев
 и членове:

1. Васил Василев

2. Николай Иванов

3. Христо Андреев

4. Христо Стаменов
 

 
5. Просвета, култура, вероизповедания:

Председател: Христо Андреев
и членове: 

1. Пламен Патев

2. Владимир Александров

3. Лъчезар Лазаров

4. Мила Манчева

 
6. Административно управление и обслужване на населението:

Председател: Боряна Керемидска
 и членове: 

1. Линко Лилов

2. Кристина Савова-Димитрова

3. Янка Цветкова

4. Надя Павлова