Категории

Комисии

                                                ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

                                                                      Мандат 2023-2027


 

График за провеждане на заседанията

 

График на заседанията на постоянни комисии - месец юни

График на заседанията на постоянни комисии - месец май

График на заседанията на постоянни комисии - месец април

График на заседанията на постоянни комисии - месец март 

График на заседанията на постоянни комисии - месец февруари


 

Протоколи от заседания на ПК


Заседания на постоянните комисии - месец юни

Заседания на постоянните комисии - месец май

Заседания на постоянните комисии - месец април

Заседания на постоянните комисии - месец март

Заседания на постоянните комисии - месец февруари


 


                       Състав на постоянните комисии на Общинския съвет

 

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономически дейности, общинска собственост

            Председател: Евгени Илиев

            и членове:  1. Цветолюб Пенчев

                                2. Даниел Даков

                                3. Димитър Димитров

                                4. Венета Гергова

 2. Комисия по териториално и селищно устройство, програми и проекти

           Председател: Венета Гергова

           и членове:   1. Евгени Илиев

                                2. Даниел Даков

                                3. Николай Николов

                                4. Кристина Савова-Димитрова

 3. Комисия по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост

            Председател: Янка Цветкова

            и членове:  1. Лъчезар Лазаров

                                2. Силвия Недкова

                                3. Пламен Патев

                                4. Николай Иванов

4. Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта, спорта, туризма и околната среда

Председател: Тодор Василев

           и членове:   1. Силвия Недкова

                                2. Васил Василев

                                3. Христо Стаменов

                                4. Николай Иванов

 5. Комисия по образование, култура и духовни дейности

 Председател: Васил Василев

            и членове:   1. Лъчезар Лазаров

                                 2. Спасимир Божков

                                 3. Тодор Василев

                                 4. Христо Стаменов

  6. Комисия по законност, административно управление и обслужване на населението

             Председател:  Кристина Савова-Димитрова

            и членове:   1. Цветолюб Пенчев

                                 2. Даниел Даков

                                 3. Спасимир Божков

                                 4. Янка Цветкова

 7.     Комисия за противодействие на корупцията

               Председател:  Цветолюб Пенчев

               и членове: 1. Кристина Савова-Димитрова

                                 2. Пламен Патев

                                 3. Евгени Илиев

                                 4. Венета Гергова

                                 5. Николай Иванов – резервен член