Категории

Публичен регистър на питанията и отговорите към тях

 

 


 

Питане с ВхОБС-138/11.04.2024 г.

Питане с ВхОБС-138/11.04.2024 г. от Пламен Патев, общински съветник от МК „Коалиция Левицата!(ПП  „ЗС Александър Стамболийски“ ) относно: публикации и контрол на официалния сайт на общината

 Преглед

 Отговор от инж. Владимир Александров-Кмет на Община Етрополе      

Преглед


 Питане с ВхОБС-139/11.04.2024 г.

Питане с ВхОБС-139/11.04.2024 г. от Димитър Димитров, общински съветник и ръководител на групата общински съветници от МК „Коалиция Левицата!(ПП  „ЗС Александър Стамболийски“ ) относно: брой изпратени писма към физически и юридически лица дължащи местни данъци и такси, както и образувани изпълнителни дела за периода 2019-2023 година 

Преглед

Отговор от инж. Владимир Александров-Кмет на Община Етрополе

Преглед