Категории

Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1-4 от ЗПК

 

Име на

декларатор

Входящ номер/

дата

Вид на декларацията

по чл. 49, ал. 1, т. 1-4

Заемана

длъжност

1  инж. Владимир Александров ДН-1/06.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на Община Етрополе
2  Даниел Даков ДН-2/06.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
3  Евгени Илиев ДН-3/06.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
4  Мила Манчева ДН-4/06.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
5  Детелина Николова ДН-5/07.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Ямна
6  Венета Гергова ДН-6/07.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
7  Кристина Савова-Димитрова ДН-7/07.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
8  Цветолюб Пенчев ДН-8/07.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
9  Боряна Керемидска ДН-9/07.12.2023 г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

 Председател на Общинския съвет

10  Паолина Цанова ДН-10/07.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
 11  Николай Николов ДН-11/07.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
12  Николай Йотов ДН-12/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Лъга
13  Калина Нинова ДН-13/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Рибарица
14  Иван Йорданов ДН-14/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Брусен
15  Христо Стаменов ДН-15/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
16  Тодор Василев ДН-16/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
17  Николай Иванов ДН-17/08.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
18  Янка Цветкова ДН-18/11.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
19  Цветелина Цакова ДН-19/11.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Лопян
20  Пламен Патев ДН-20/12.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
21  Лъчезар Лазаров ДН-20/12.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
22  Марин Маринов ДН-20/12.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Кмет на кметство с. Малки Искър
23  Димитър Димитров ДН-23/29.12.2023г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
24  Силвия Недкова ДН-24/10.01.2024г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
25  Спасимир Божков ДН-25/05.02.2024г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник
26  Васил Василев ДН-26/05.03.2024г.  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК  Общински съветник