Категории

Дневен ред и материали - 2024


 

Дневен ред и материали относно заседание на Общински съвет Етрополе на 30.05.2024 г.

 


 

Дневен ред и материали относно заседание на Общински съвет Етрополе на 23.04.2024 г.

 


  

Дневен ред и материали относно заседание на Oбщински съвет Eтрополе на 26.03.2024 г.

 


 

Дневен ред и материали относно заседание на Общински съвет Етрополе на 29.02.2024 г.

 


 

02.02.2024 г.

 

Дневен ред на заседание на Общински съвет-Етрополе на 08. 02. 2024 г. 

 

МАТЕРИАЛИ за  заседание на Общински съвет-Етрополе на 08. 02. 2024 г. 

 

1.  Предложение относно  Приемане на Бюджета на Община Етрополе за 2024 година, ВхОБС –45/29.01.2024 г.

 

           2. Предложение относно Издаване на нова Запис на заповед в полза на Министерство на младежта и спорта, обезпечаваща пълния размер на полученото авансово плащане по Договор за финансово подпомагане №23-00-195/20.12.2022г., сключен между Министерство на младежта и спорта и Община Етрополе за изпълнение на проект: „Текущ ремонт на игрище с изкуствена настилка, част от Спортен комплекс „Чавдар“, гр. Етрополе“, ВхОБС– 47/30.01.2024 г.