Категории

Архив на публичен регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

 

                  РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ПОДАДЕНИ ПРЕД КОМИСИЯТА КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ

 


Трите имена на служителя

 

 

Длъжност

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за несъвместимост

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

 

 

(Рег. номер и дата)

(Рег. номер и дата)

(Рег. номер и дата)

(Рег. номер и дата)

 

 

 

 

 

 

Подадени през 2022 г.

д-р Цено Павлов Глогов

Управител на Медицински център I-Етрополе ЕООД

 

 

ДИ-E-1/05.05.2022

 

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

 

 

ДИ-E-2/12.05.2022

 

Мими Йончева Иванова

Управител на МИР-И  ЕООД

 

 

ДИ-E-3/13.05.2022

 

НиколайТодоров Николов

Общински съветник

ДН-1/26.05.2022

 

 

 

Тошко Кирилов Стоев

Общински съветник

ДН-2/15.09.2022

 

 

 

Младен Иванчев Недков

Общински съветник

ДН-3/10.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подадени през 2021 г.

д-р Цено Павлов Глогов

Управител на Медицински център I-Етрополе ЕООД

 

 

ДИ-E-1/14.04.2021

 

Мими Йончева Иванова

Управител на МИР-И  ЕООД

 

 

ДИ-E-2/29.04.2021

 

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

 

 

ДИ-E-3/29.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подадени през 2020 г.

д-р Цено Павлов Глогов

Управител на Медицински център I- Етрополе ЕООД

 

 

ДИ-E-1/20.03.2020

 

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

 

 

ДИ-E-2/15.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

Подадени през 2019 г.

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

ДН-1/08.11.2019

 

 

 

Мила Костадинова Манчева

Общински съветник

ДН-2/02.12.2019

 

 

 

Марин Василев Маринов

Общински съветник

ДН-3/03.12.2019

 

 

 

Лъчезар Христов Лазаров

Общински съветник

ДН-4/05.12.2019

 

 

 

Венета Радославова Гергова

Общински съветник

ДН-5/11.12.2019

 

 

 

Ивайло Красимиров Георгиев

Общински съветник

ДН-6/11.12.2019

 

 

 

Боряна Ценова Керемидска

Общински съветник

ДН-7/11.12.2019

 

 

 

Кристина ЛюбомироваСавова-Димитрова

Общински съветник

ДН-8/11.12.2019

 

 

 

Николай Маринов Иванов

Общински съветник

ДН-9/12.12.2019

 

 

 

Линко Иванов Лилов

Общински съветник

ДН-10/12.12.2019

 

 

 

Надя Николова Павлова

Общински съветник

ДН-11/12.12.2019

 

 

 

Владимир Петров Александров

Общински съветник

ДН-12/12.12.2019

 

 

 

Пламен Пеев Патев

Общински съветник

ДН-13/12.12.2019

 

 

 

Янка Иванова Цветкова

Общински съветник

ДН-14/13.12.2019

 

 

 

Владимир Милчов Китов

Общински съветник

ДН-15/16.12.2019

 

 

 

Васил Стоев Василев

Общински съветник

ДН-16/16.12.2019

 

 

 

Христо Цветанов Андреев

Общински съветник

ДН-17/17.12.2019

 

 

 

Христо Георгиев Стаменов

Общински съветник

ДН-18/17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Найденов Йотов

Кмет на с. Лъга

 

 

ДИ-E-1/13.05.2019

 

Детелина Василева Николова

Кмет на с. Ямна

 

 

ДИ-E-2/14.05.2019

 

Цветелина Петкова Цакова

Кмет на с. Лопян

 

 

ДИ-E-3/14.05.2019

 

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

 

 

ДИ-E-4/14.05.2019

 

Калина Младенова Нинова

Кмет на с. Рибарица

 

 

ДИ-E-5/15.05.2019

 

д-р Цено Павлов Глогов

Управител на Медицински център I Етрополе ЕООД

 

 

ДИ-E-6/15.05.2019

 

Иван Йорданов

Кмет на с. Брусен

 

 

ДИ-E-7/22.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

Подадени през 2018 г.

Цветелина Петкова Цакова

Кмет на с. Лопян

 

 

ДИ-01-1/29.05.2018

 

Николай Найденов Йотов

Кмет на с. Лъга

 

 

ДИ-01-2/29.05.2018

 

Иван Николов Йорданов

Кмет на с. Брусен

 

 

ДИ-01-3/31.05.2018

 

Детелина Василева Николова

Кмет на с. Ямна

 

 

ДИ-01-4/05.06.2018

 

Марин Цветков Маринов

Кмет на с. Малки Искър

 

 

ДИ-01-5/07.06.2018

 

Калина Младенова Нинова

Кмет на с. Рибарица

 

 

ДИ-01-6/07.06.2018

 

Тошко Кирилов Стоев

Общински съветник

ДН-1/03.09.2018

 

 

 

д-р Цено Павлов Глогов

Управител на Медицински център I Етрополе ЕООД

 

 

ДИ-01-7/19.11.2018