Категории

Отчети

Във връзка с чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация публикувам Отчета за дейността на Общинския съвет - Етрополе и неговите комисии

Председател на Общинския съвет - Етрополе: Марин Маринов

 

Списък от файлове
Отчет за периода 12.11.2015-30.06.2016г. Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.09.2017– 31.12.2017 година Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.01.2018– 30.06.2018 година Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2018 – 31.12.2018 г. Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.07.2018– 31.12.2018 година Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 30.06.2019 г. Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година Преглед
ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за мандат 2015-2019 година Преглед
Списък на допуснатите до участие в процедурата кандидати за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд - Етрополе за изслушване - 6.11.2019g. Преглед
Отчет за изпълнение на Решенията на Общинския съвет за периода 01.07.2019-31.12.2019 г., приет с Решение №66 Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 06.11.2019 – 30.06.2020 г. Преглед
О Т Ч Е Т за изпълнение на Решенията на Общинския съвет Етрополе за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година Преглед
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 – 31.12.2020 г. Преглед
Отчет за изпълнение Решенията на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2020 г - 31.12.2020 г Преглед