Категории

Контрол по законосъобразност - Архив

Списък от файлове
Решение №890 - 03.07.2019 ACCO Преглед
Заповед № ВР-39/27.09.2023 г. на Областния управител на Софийска област- връщане за ново обсъждане в ОбСъвет-Етрополе на Решение №621 по Протокол №49 от 14.09.2023 г. Преглед
Заповед № ВР-17/12.04.2023 г. на Областния управител на Софийска област- връщане за ново обсъждане в ОбСъвет-Етрополе на Решение №551 по Протокол №43 от 30.03.2023 г. Преглед
Заповед № ВР-24/14.11.2022 г. на Областния управител на Софийска област- връщане за ново обсъждане в ОбСъвет-Етрополе на Решение №495 по Протокол №37 от 31.10.2022 г. Преглед
Заповед № ВР-21/14.11.2022 г. на Областния управител на Софийска област- връщане за ново обсъждане в ОбСъвет-Етрополе на Решение №490 по Протокол №37 от 31.10.2022 г. Преглед
Заповед №ВР-12/18.05.2021 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение №270 по Протокол №20/05.05.2021 г. Преглед
Решение №1242 от 22.10.19 в сила от 13.11.2019 Преглед
Решение 847 в сила от 19.07.2019 Преглед
Решение №854/25.06.2019 г., постановено по административно дело №536/2019 г. по описа на Административен съд- София област. Преглед
Заповедта за връщане на Решение №114 Преглед