Категории

Решения на ОбС от 2018г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ № 1 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 2 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 3 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 4 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 5 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 6 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 7 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 8 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 9 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 10 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 11 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 12 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 13 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 14 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 15 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 16 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 17 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 18 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 19 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 20 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 21 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 23 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 24 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 25 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 26 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 27 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 28 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 29 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 30 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 31 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 32 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 33 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 34 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 35 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 36 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 37 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 38 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 39 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 40 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 41 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 42 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 43 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 44 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 45 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 46 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 47 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 48 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 49 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 50 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 51 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 52 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 53 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 54 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 55 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 56 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 57 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 58 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 59 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 60 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 61 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 62 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 63 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 64 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 65 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 66 от 26.04.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 67 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 68 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 69 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 70 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 71 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 72 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 73 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 74 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 75 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 76 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 77 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 78 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 79 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 80 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 81 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 82 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 83 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 84 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 85 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 86 от 25.05.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 22 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 87 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 88 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 89 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 90 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 91 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 92 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 93 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 94 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 95 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 96 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 97 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 98 от 27.06.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 99 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 100 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 101 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 102 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 103 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 104 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 105 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 106 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 107 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 108 от 26.07.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 109 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 110 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 111 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 112 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 113 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 114 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 115 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 116 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 116 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 117 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 118 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 119 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 120 от 30.08.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 121 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 122 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 123 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 124 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 125 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 126 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 127 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 128 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 129 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 130 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 131 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 132 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 133 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 134 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 135 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 136 от 25.09.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ №137 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №138 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №139 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №140 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №141 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №142 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №143 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №144 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №145 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №146 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №147 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №148 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №149 от 16.11.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №150 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №151от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №152 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №153 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №154 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №155 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №156 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №157 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №158 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №159 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №160 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №161 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №162 от 19.12.2018 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №163 от 19.12.2018 г. Преглед