Категории

Решения на ОбС от 2021г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ №195 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №196 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №197 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №198 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №199 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №200 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №201 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №202 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №203 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №204 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №205 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №206 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №207 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №208 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №209 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №210 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №211 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №212 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №213 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №194 от 19.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №214 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №215 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №216 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №217 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №218 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №219 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №220 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №221 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №222 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №223 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №224 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №225 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №226 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №227 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №228 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №229 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №230 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №231 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №232 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №233 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №234 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №235 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №236 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №237 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №238 от 25.02.2021 г Преглед
РЕШЕНИЕ №194 от 28.01.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №239 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №240 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №241 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №242 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №243 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №244 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №245 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №246 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №247 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №248 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №249 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №250 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №251 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №252 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №253 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №254 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №255 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №256 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №257 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №258 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №259 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №260 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №261 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №262 от 25.03.2021 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №263 от 25.03.2021 г. Преглед
Решения №264-№279 от 05.05.2021 г. Преглед
Решения №280-№295 от 27.05.2021 г. Преглед
Решения №296 - №304 от 30.06.2021 г. Преглед
Решения №305-№316 от 29.07.2021 г. Преглед
Решения №317-№327 от 14.09.2021 г. Преглед
Решения №328-№344 от 20.10.2021 г Преглед
Решения №345-№362 от 30.11.2021 г. Преглед
Решения №363-№372 от 29.12.2021 г. Преглед