Категории

Решения на ОбС от 2020г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ №29 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №30 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №31 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №32 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №33 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №34 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №35 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №36 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №37 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №38 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №39 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №40 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №41 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №42 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №43 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №44 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №45 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №46 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №47 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №48 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №49 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №50 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №51 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №52 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №53 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №54 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №55 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №56 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №57 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №58 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №59 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №60 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №61 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №62 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №63 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №64 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №65 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №66 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №67 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №68 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №69 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №70 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №71 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №72 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №73 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №74 от 26.03.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №75 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №76 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №77 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №78 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №79 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №80 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №81 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №82 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №83 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №84 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №85 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №86 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №87 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №88 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №89 от 30.04.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №90 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №91 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №92 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №93 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №94 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №95 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №96 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №97 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №98 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №99 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №100 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №101 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №102 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №103 от 28.05.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №104 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №105 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №106 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №107 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №108 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №109 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №110 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №111 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №112 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №113 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №114 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №115 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №116 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №117 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №118 от 30.06.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №119 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №120 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №121 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №122 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №123 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №124 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №125 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №126 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №127 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №128 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №129 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №130 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №131 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №132 от 28.07.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №133 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №134 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №135 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №136 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №137 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №138 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №139 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №140 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №141 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №142 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №143 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №144 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №145 от 27.08.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №146 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №147 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №148 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №149 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №150 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №151 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №152 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №153 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №154 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №155 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №156 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №157 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №158 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №159 от 29.09.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №160 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №161 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №162 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №163 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №164 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №165 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №166 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №167 от 29.10.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №168 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №169 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №170 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №171 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №172 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №173 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №174 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №175 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №176 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №177 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №178 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №179 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №180 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №181 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №182 от 30.11.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №183 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №184 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №185 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №186 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №187 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №188 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №189 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №190 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №191 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №192 от 29.12.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №193 от 29.12.2020 г. Преглед