Категории

Решения на ОбС от 2019г.- Мандат 2019-2023

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ № 1 от 06.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 2 от 06.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 3 от 06.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №4 от 21.11.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №5 от 21.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №6 от 21.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №7 от 21.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №8 от 21.11.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №9 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №10 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №11 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №12 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №13 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №14 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №15 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №16 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №17 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №18 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №19 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №20 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №21 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №22 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №23 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №24 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №25 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №26 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №27 от 30.12.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №28 от 30.12.2019 г Преглед