Категории

Решения на ОбС от 2019г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ № 1 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 2 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 3 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 4 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 5 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 6 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 7 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 8 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 9 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 10 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 11 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 12 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 13 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 14 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 15 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 16 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 17 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 18 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 19 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 20 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 21 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 22 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 23 от 29.01.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №24 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №25 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №26 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №27 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №28 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №29 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №30 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №31 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №32 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №33 от 26.02.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №34 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №35 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №36 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №37 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №38 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №39 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №40 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №41 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №42 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №43 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №44 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №45 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №46 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №47 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №48 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №49 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №50 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №51 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №52 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №53 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №54 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №55 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №56 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №57 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №58 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №59 от 28.03.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №60 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №61 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №62 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №63 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №64 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №65 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №66 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №67 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №68 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №69 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №70 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №71 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №72 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №73 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №74 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №75 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №76 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №77 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №78 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №79 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №80 от 24.04.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №81от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №82 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №83 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №84 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №85 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №86 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №87 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №88 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №89 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №90 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №91 от 30.05.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №92 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №93 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №94 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №95 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №96 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №97 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №98 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №99 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №100 от 28.06.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №101 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №102 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №103 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №104 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №105 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №106 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №107 от 28.06.2019 г Преглед
РЕШЕНИЕ №108 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №109 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №110 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №111 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №112 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №113 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №114 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №115 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №116 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №117 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №118 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №119 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №120 от 17.07.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №121 от 13.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №122 от 13.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №123 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №124 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №125 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №126 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №127 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №128 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №129 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №130 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №131 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №132 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №133 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №134 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №135 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №136 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №137 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №138 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №139 от 21.08.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №140 от 11.09.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №141 от 11.09.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №142 от 11.09.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №143 от 11.09.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №144 от 11.09.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №145 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №146 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №147 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №148 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №149 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №150 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №151 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №152 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №153 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №154 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №155 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №156 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №157 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №158 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №159 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №160 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №161 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №162 от 10.10.2019 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №163 от 10.10.2019 г. Преглед