Категории
Решения на Общински съвет
Решeния на ОбС от 25.06.2024 г. Преглед
Решeния на ОбС от 30.05.2024 г. Преглед
Решeния на ОбС от 23.04.2024 г. Преглед
Решeния на ОбС от 26.03.2024 г. Преглед
Решeния на ОбС от 29.02.2024 г. Преглед
Решeния на ОбС от 08.02.2024 г. Преглед
Решения на ОбС от 2024 г. Преглед
Решения на ОбС от 2023 г. (мандат 2023-2027 г.) Преглед
Решения на ОбС от 2023г. Преглед
Решения на ОбС от 2022г. Преглед
Решения на ОбС от 2021г. Преглед
Решения на ОбС от 2020г. Преглед
Решения на ОбС от 2019г.- Мандат 2019-2023 Преглед
Решения на ОбС от 2019г. Преглед
Решения на ОбС от 2018г. Преглед
Решения на ОбС от 2017г. Преглед
Решения на ОбС от 2016г. Преглед
Решения на ОбС от 2015г. Преглед
Решения на ОбС от 2014г. Преглед
Решения на ОбС от 2013г. Преглед
Решения на ОбС от 2012г. Преглед
Решения на ОбС от 2011г. Преглед
Решения на ОбС от 2010г. Преглед
Решения на ОбС от 2009г. Преглед
Решения на ОбС от 2008г. Преглед
Решения на ОбС от 2007г. Преглед
Решения на ОбС от 2006г. Преглед