Категории

Проект "Грижа в дома в община Етрополе" продължава до края на годината

04 Юли 2024 | 14:00 Прочетена: 107

На 02.07.2024 г. кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров сключи допълнително споразумение №3 към договор BG05SFPR002-2.001-0035-С01 с наименование „Грижа в дома в община Етрополе“. Проектът се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Актуалният период на изпълнение на проекта е от 01.12.2022г. до 01.01.2025г., като бюджетът му е на обща стойност 852 231,29 лева.

Проектът "Грижа в дома в община Етрополе" е създаден с цел да предостави социални и здравни услуги на възрастни хора и лица с увреждания, които се нуждаят от постоянна помощ и грижи. Този проект е ключов за подобряване на качеството на живот на най-уязвимите членове на обществото, осигурявайки им необходимата подкрепа директно в техните домове.

Основни цели на проекта

Подобряване на качеството на живот: Предоставяне на услуги, които подпомагат ежедневната грижа и улесняват живота на възрастните хора и лицата с увреждания.

Социално включване: Създаване на условия за по-активно участие на възрастните хора в обществения живот и намаляване на социалната изолация.

Подкрепа за семействата: Осигуряване на помощ и облекчение за семействата, които се грижат за своите близки.

Въз основа на положителните резултати и значимостта на проекта, община Етрополе взе решение да го продължи до 01.01.2025 г. Тази стъпка е в отговор на нуждите на общността и стремежът на местната власт да осигури устойчиво развитие и дългосрочна подкрепа. Продължаването на проекта ще допринесе за плавен преход във финансирането на услугата от проект към финансирана от държавата дейност, като най-малко 79 нуждаещи се лица ще имат ежедневен безплатен достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти  от първа необходимост и предоставяне на здравна информация.

В резултат от реализация на проекта се очаква постигането на следните резултати - подобряване на координацията и интеграцията на социалните и здравни услуги, осигуряване на равен достъп до тях на хората от уязвимите групи, индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане на мултидисциплинарен подход, основан на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори.

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?