Категории

Община Етрополе в партньорство с НСОРБ обявява конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

07 Май 2024 | 13:50 Прочетена: 409

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление. Тази година темата на конкурса е: „ЗЕЛЕНИ ИДЕИ - ЧИСТИ ОБЩИНИ“.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа кметовете, общинските съветници и служителите в общините

Конкурсът се провежда с активното съдействие на общините в Република България на доброволен принцип. Те могат да станат част от информационната кампания за конкурса, да стимулират младите хора в общината да участват активно, да поемат ангажимент за реализиране на класирано предложение, в случай, че е получено от жител на съответната община, да участват със свой принос за обогатяване на наградния фонд. 

ТЕМАТА НА КОНКУРСА ЗА 2024 г. е: „Аз за моята община: ЗЕЛЕНИ ИДЕИ - ЧИСТИ ОБЩИНИ“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят.

Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип.

Участието в конкурса е доброволно.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org

Предложенията за участие в конкурса се подават на български език.

Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.

Повече подробности за регламента на конкурса, можете да прочетете в прикачения файл.

Списък от файлове
Регламент на конкурса Преглед

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?