Категории

Конкурс за избор на химн и девиз на Община Етрополе

15 Април 2024 | 09:40 Прочетена: 687

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Етрополе организира провеждане на следните конкурси:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ХИМН НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Химнът е един от символите на една община.

Право на участие в конкурса има всеки български автор или творчески екип /автори/съавтори на текст, музика и аранжимент/, който може да кандидатства с авторска творба, конкретно създадена за случая или създадена в миналото от местни автори и творци.

Представяне на авторска творба – срок от деня на обявяване на конкурса до 30.08.2024 г.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Девизът е един от символите на една общината. Той трябва да бъде кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да действа емоционално и да предизвиква недвусмислена асоциация с общината и отличителните черти на културата.

Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, чийто текст за девиз отговаря на условията в т. III.

Представяне на предложения за девиз - срок от деня на обявяване на конкурса до 30.08.2024 г.

Постъпилите предложения за химн на Община Етрополе и девиз на Община Етрополе ще се селектират от сформирана комисия, която включва в състава си професионалисти в областта на поезията, музиката и длъжностни лица от общинска администрация и Общински съвет - Етрополе.

В приложенията подробно може да се запознаете с правилата за провеждането на конкурсите за избор на химн на Община Етрополе и девиз на Община Етрополе.

Приложение:

  • 1.Правила за провеждане на конкурс за избор на химн на Община Етрополе
  • 2.Правила за провеждане на конкурс за избор на девиз на Община Етрополе
  • 3. Образец 1
  • 4бразец 2
  • 5.Образец 3.

Вашето произведение за химн или девиз може да се превърне в част от историята на Община Етрополе!

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?