Категории

Общинските съветници не разрешиха предоговаряне условията на заема, теглен през лятото на 2023 г.

28 Март 2024 | 10:00 Прочетена: 730

На 26 март се проведе 7-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе. На него присъстваха 16 общински съветници. Oтсъстваше Венета Гергова от ПП „ГЕРБ“.

С 8 гласа „за“, 7 „против“ и един „въздържал се“ отново не бе прието предложението на кмета инж. Владимир Александров да се предоговори кредита, теглен от Димитър Димитров от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в края на мандата му през лятото на 2023 г. Целта е да се поискат по-изгодни условия за Общината поради факта, че настоящите клаузи са неприемливи. Кметът предлага Общината да води разговори за разсрочване на общинския дълг, за да могат вноските по кредита значително да се понижат. Практика е общините да теглят заем за максималния срок от 15 години, с което погасяването му няма да се усети и да натежи на съответния общински бюджет.

Желанието на инж. Александров е общинските съветници да му позволят да поиска по-изгодни условия и рефинансиране на кредита, изтеглен от предходното управление на Община Етрополе и след това да се прецени кой вариант е най-изгоден и целесъобразен за Общината. При сегашните условия, Община Етрополе е длъжна да внася всеки месец по 56 200 лв. в период на 5 години и половина.

Основният аргумент за рефинансиране е, че с намаляването размера на месечната погасителна вноска, ще се освободи финансов ресурс, който да бъде насочен и използван за реализиране и на други приоритетни дейности. Реално с разликата в месечната вноска, която ще трябва Община Етрополе да погасява, ако се предоговорят условията, ще може всеки месец да се строи по една детска площадка в града и населените места или да се използва за други належащи нужди.

За предложението гласуваха Лъчезар Лазаров, Даниел Даков, Евгени Илиев, Цветолюб Пенчев, Боряна Керемидска, Тодор Василев, Силвия Недкова и Спасимир Божков от МК  „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“,  „Правото“), против бяха Димитър Димитров, Пламен Патев, Кристина Димитрова, Янка Цветкова, Христо Стаменов, Николай Николов и Васил Василев от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС Александър Стамболийски“), а Николай Иванов от ПП „ГЕРБ“ се въздържа. Предложението не се прие, с което ощетиха жителите на Общината.

На сесията беше прието и предложението на Евгени Илиев от МК „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“, „Правото“) за корекции в трудовите възнаграждения на кмета на общината, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че размерът на кметската заплата не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. Въпреки възможността, кметът на Община Етрополе да получава възнаграждение в размер на около 9 500 лв. каквато е на повечето кметове, се гласува тя да бъде едва 60% от министерската заплата. Заплатата на предходният кмет Димитър Димитров беше 70% от тази на министъра. Всички единодушно приеха предложението. На свой ред Пламен Патев от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС Александър Стамболийски“) предложи да бъдат увеличени и заплатите на кметовете на кметства с цели 43% в сравнение с предходния им мандат, което също бе прието с пълно мнозинство.

Приети бяха останалите точки от дневния ред, които касаеха промени в Постоянните комисии към Общинския съвет, одобряване на Годишен доклад за наблюдението за изпълнението за 2023 г. на План за интегрирано развитие на община Етрополе за периода 2021-2027 г, годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г. и проект на Наредба за изменение на Наредба №5, създаване на общинско предприятие, изменение на общинската транспортна схема и др.

Пълен запис на 7-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе може да гледате на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=8SzZzKIzUao

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?