Категории

Акция за овладяване популацията на безстопанствени кучета предприема Община Етрополе

19 Март 2024 | 11:50 Прочетена: 309

Община Етрополе стартира кампания за кастриране и обезпаразитяване на безстопанствени кучета във връзка с овладяване на популацията им. За тази цел Общината има сключен договор с мобилна ветеринарна лаборатория на фирма „Ветеринарни практики ЗД“ ООД. Фирмата ще кастрира мъжките и женски безстопанствени кучета,  ще ги обезпаразити  против външни и вътрешни паразити и ще ги ваксинира против бяс, след което те ще бъдат върнати обратно в ареала, който обитават.

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите. Овладяването на популацията им позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.

 През изминалата 2023 г. са били обработени 74 безстопанствени кучета. Апелираме към собствениците на домашни кучета стриктно да изпълняват своите задължения при отглеждане на домашните си любимци, включително по отношение на безнадзорното извеждане, размножаване и разпространение.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?