Категории

Приет е бюджетът на Община Етрополе за 2024 г.

09 Февруари 2024 | 11:00 Прочетена: 2344

С 11 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се от общо гласували 15 общински съветници Общинският съвет прие бюджета на Община Етрополе за 2024 г. на 5-то извънредно заседание на 8 февруари. Според правилника гласуването бе поименно. Със „за“ гласуваха Лъчезар Лазаров, Даниел Даков, Евгени Илиев, Цветолюб Пенчев, Боряна Керемидска, Тодор Василев, Силвия Недкова и Спасимир Божков от МК  „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“,  „Правото“), Венета Гергова и Николай Иванов от ПП “ГЕРБ“ и Димитър Димитров от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС Александър Стамболийски“). С „против“ гласува Пламен Патев от МК „Коалиция Левицата!“ (ПП „ЗС Александър Стамболийски“), а тримата му колеги от същата група – Янка Цветкова, Христо Стаменов и Николай Николов се въздържаха.

Бюджетът на Община Етрополе за 2024 г. е в размер на 31 152 041 лв., което е с 2 011 906 лв. повече от миналата 2023 г. По предложение на кмета бяха приети промени с цел по-равномерното и балансирано разпределение на публичните финанси за повишаване качеството на живот на всички хора в населените места в общината. Средствата за издръжка на спортните клубове се намаляват от 924 000 лв. на 433 500 лв. Разликата от 490 500лв. е преразпределена в други дейности, свързани със здравеопазването, образованието и културата. С 610 хил. лв. се увеличават средствата за МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ и Медицински център – I. С 1 935 682 лв. е завишението на средствата в сферата на образованието, а 101 500 лв. повече са разпределени за дейности по културата.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?