Категории

Община Етрополе ще ползва услугите на държавен съдебен изпълнител

31 Януари 2024 | 13:50 Прочетена: 866

Община Етрополе ще ползва услугите на държавния съдебен изпълнител Ивайло Христов вместо досегашния частен съдебен изпълнител Радост Горанова-Чолакова, която е работила от гр. Костинброд. Ивайло Христов работи към Районен съд гр. Етрополе.

Община Етрополе възлага на държавен съдебен изпълнител образуването на изпълнителни дела за принудително събиране на неплатени в срок публични задължения. Невнесените в срок данъци по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?