Категории

Бюджетът на Община Етрополе за 2024 г. е с фокус върху образованието и здравеопазването

26 Януари 2024 | 18:00 Прочетена: 1772

На публично обсъждане в Мултифункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев-1871 на Община Етрополе бе представен проектът за Бюджет 2024 година. Предстои той да бъде разгледан от общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет през месец февруари.

Общият размер на проектобюджета за 2024г. на Община Етрополе е 31 152 041 лв. Размерът на собствените приходи е изчислен на 15 196 942 лв. а средствата от държавния бюджет са 15 955 099 лв. Увеличение на средствата в сравнение с миналата година се предвижда в сферите Образование – 12.22% и Здравеопазване – 8,12% и за Гражданска защита – 19,11%.

Основната информация представи Диана Димитрова-Тодорова, Началник отдел „Финансово-счетоводна дейност, бюджет и човешки ресурси“. Тя подчерта, че извън  общата бюджетна рамка остават очаквани финансови постъпления по европейски и национални програми и проекти. Също така са разчетени средства за съфинансиране на проектите, по които са отпуснати средства по оперативни програми.

„Това, което още от пръв поглед се вижда, е значителното увеличение на парите за образование, за здравеопазване и за гражданска защита. Спортът е намален от 1млн. и 200 хил. лв. на 433 500 лв., но това не означава, че ще закриваме спорта. Напротив, ще търсим други средства за издръжка на футболния отбор“, заяви кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров. Той даде за пример далеч по-голямата Община Русе, където за спорт са предвидени едва 600 хил. лв.

Кметът на Община Етрополе съобщи също така, че под негово ръководство екипът на Община Етрополе работи за преминаване на всички комунални дейности изцяло към общината чрез създаване на общинско БКС. Друг приоритет за съкращаване на бюджетните разходи е създаване на общинска кухня за нуждите на социалния патронаж и останалите потребители. В момента се провеждат работни срещи, на които се обсъжда общественият транспорт по вътрешните линии в рамките на община Етрополе да стане безплатен от март месец за всички. По този начин ще се премахне ангажимента за издаването на карти за пътуване.

Резултатите, които се очакват от прилагането на Проекта на бюджет на Община Етрополе за 2024 г., се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения при висока събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на общината. Съгласно указания на МФ и в срока по чл.84, ал.4 от ЗПФ, окончателният проект на бюджета за 2024 г. ще бъде изготвен и внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

С аплодисменти присъстващите в залата изразиха одобрението си към предложения проект за бюджет и изключително доброто му публично представяне.

На публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 г. присъстваха общински съветници, кметове на кметства, директори на училища, социални институции и здравни заведение, експерти и специалисти от Общинска администрация и граждани.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?